Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

Biuro rachunkowe, księgowe, doradca podatkowy, doradztwo, usługi księgowe, rachunkowość, finanse        ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ!

 PROMOCJA !!! 


PRZENIEŚ SWOJE FINANSE DO NAS!

ZMIENIASZ KSIĘGOWEGO?

SZUKASZ NOWEGO?

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG!

OFERUJEMY:*

   - konkurencyjne ceny
   - pierwszy miesiąc
     GRATIS!
   - stały rabat -50% na
     szkolenia BHP dla
     pracowników i
     pracodawcy*nie dotyczy działalności sezonowej i wyprowadzenia zaległości rachunkowych/podatkowych


STARTUJ Z NAMI!

ROZPOCZYNASZ DZIAŁALNOŚĆ?

 POMOŻEMY BEZPŁATNIE:

   - wybrać formę
     opodatkowania,
   - zarejestrować firmę
     i wypełnić dokumenty
     rejestracyjne CEIDG,
     ZUS, US
   - doradzimy jak
     poprowadzić
     dokumentację,

OFERUJEMY**:

   - konkurencyjne ceny
   - pierwsze trzy
     miesiące
     ZA PÓŁ CENY!
   - stały rabat -50% na
     szkolenia BHP dla
     pracowników i
     pracodawcy

**nie dotyczy działalności sezonowej


ROZLICZ DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ!

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ?

OFERUJEMY:

   - pełną obsługę
     rachunkową
   - konkurencyjne ceny
   - podsumowanie po
     zakończeniu sezonu
     i rozliczenie roczne
   - rabat -50% na
     szkolenia BHP dla
     pracowników i
     pracodawcyBiuro rachunkowe:

Aktualizacja: 18.05.2012


Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu rachunkowości i podatków, znaną markę i ugruntowaną pozycję Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców które stowarzysza przedsiębiorców wschodniej części woj. zachodniopomorskiego już ponad 65 lat.

Naszymi atutami jest bezpośredni kontakt z księgowym prowadzącym Panstwa rozrachunki, biuro czynne od 7.30 do 16.30, wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzeniem działalności udzielane bezpośrednio przez naszych księgowych i doradców oraz pracowników Zrzeszenia. Zabezpieczeniem Państwa interesów jest posiadanie przez nas ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz szczegółowa umowa na świadczenie usług.

Oferta naszego biura skierowana jest głównie do mikro i małych przedsiębiorstw, których właściciele wolą skupić się na rozwoju własnej firmy, a prowadzenie księgowości powierzyć fachowcom którzy będą odpowiedzialni za prawidłowość rozliczeń i reprezentowanie firmy przed urzędem skarbowym i ZUSe-m.Nsza oferta:

Aktualizacja: 18.05.2012

 

1.     Usługi księgowe i podatkowe:

- prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- karta podatkowa,

- prowadzenie ewidencji VAT,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych,

- prowadzenie ewidencji wyposażenia,

- prowadzenie ewidencji przebiegu samochodów osobistych wykorzystywanych dla potrzeby firmy,

- prowadzenie ewidencji przebiegu samochodów służbowych,

- ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,

- sporządzanie rocznych zeznań podatkowych z tytułu dochodów osiągniętych z innych źródeł niż prowadzona działalność gospodarcza: PIT-37, PIT-38, (PIT-39 (rozliczenie podatkowe dotyczące sprzedaży nieruchomości) i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,

- sporządzenie i przekazywanie do US deklaracji VAT-7, VAT-7K,

- weryfikacja dokumentacji podatkowej,

- konsultacje Podatkowe,

- wyprowadzenie zaległości.

 

2.     Obsługa kadr i płac:

- już od 1 pracownika,

- naliczanie wynagrodzeń, listy płac, karty wynagrodzeń,

- naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek dochodowy,

- akta osobowe, umowy o pracę, zlecenia, dzieła, świadectwa pracy,

- rachunki do umów cywilnoprawnych,

- sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS (składki, zasiłki chorobowe, deklaracje zgłoszeniowe i wyrejestrowania),

- sporządzanie i przekazywanie do US deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, a także informacji o dochodach PIT-11, PIT-8C, PIT-40,

- wystawianie dla pracowników zaświadczeń o osiągniętych dochodach,

- teczka pracownika (przyjęcia, badania wstępne i okresowe, wypowiedzenia, zwolnienia, urlopy, świadczenia urlopowe, bhp, lista płac),

- gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

 

3.     Usługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, bhp.

- sporządzenie umowy,

- umowy o pracę,

- umowy o dzieło i umowy zlecenia,

- analiza umowy.

 

4.     Refundacje pracowników młodocianych, uczniów

- sporządzenie wniosku o refundację,

- rozliczenie zwrotu refundacji ucznia.

 

5.     Pozyskiwanie funduszy

- sporządzenie wniosku kredytowego,

- sporządzenie biznesplanu,

- sporządzenie wniosku o dotację,

- doradztwo w zakresie dostępnych dotacji.

 

6.     Dokumentacja bhp

- szkolenia BHP dla pracodawcy i pracowników w pełnym zakresie,

- dokumentacja wypadkowa,

- doradztwo i szkolenia HACCP (sklepy spożywcze i mała gastronomia).

 


Biuro Rachunkowe
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
tel./fax: 94 342 65 29Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2012