Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów
Człowiek - najlepsza inwestycja!

Rozwój kadr regionalnej turystyki

Bezpłatny kurs:

:: Kucharz małej gastronomii::

4 edycje: I edycja - 2010 rok; II edycja - marzec 2011 rok;
III ed. - maj 2011; IV ed. - trzeci/czwarty kwartał 2011;
V ed. - czwarty kwartał 2011

Wyniki rekrutacji na kurs "Kucharz małej gastronomii" - V edycja

Dodano: 16.11.2011

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na kurs "Kucharz małej gastronomii" - V edycja.

Zajęcia kursu rozpoczynamy w piątek 18 listopada br. o godz. 16.30 w Koszalinie
w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Andersa 30 w sali nr 11.
Do poobrania: Program kursu .pdf

Wyniki rekrutacji "Kucharz małej gastronomii" - V edycja:

Lista osób zakwalifikowanych na kurs:  

1. KMG5/02    2. KMG5/13    3. KMG5/21    4. KMG5/10   
5. KMG5/11    6. KMG5/26    7. KMG5/01    8. KMG5/04   
9. KMG5/05    10. KMG5/08    11. KMG5/09    12. KMG5/15   
13. KMG5/17    14. KMG5/03    15. KMG5/12   

w tym:

Osoby zakwalifikowane na dodatkowy egzamin na tytuł zawodowy:
KMG5/02   KMG5/11   KMG5/21   KMG5/26  

Osoby zakwalifikowane na dodatkowy egzamin na tytuł mistrzowski:
KMG5/10   KMG5/13  

Lista rezerwowa: 1. KMG5/18    2. KMG5/19    3. KMG5/20    4. KMG5/22    5. KMG5/24    6. KMG5/25    7. KMG5/27    8. KMG5/28   

Osoby niezakwalifikowane: KMG5/06    KMG5/07    KMG5/14    KMG5/16    KMG5/23   Rekrutacja na kurs "Kucharz małej gastronomii"" - V edycja"

Dodano: 17.10.2011

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otwieramy rekrutację na 5 edycję kursu "Kucharz Małej Gastronomii"!

INFORMACJA O KURSIE:
W czasie kursu "Kucharz małej gastronomii" odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne w specjalnie dostosowanych salach szkoleniowych (1-3 weekendy) oraz atrakcyjny wyjazd do ośrodka poza Koszalinem (4. weekend). Uczestnicy zyskają wiedzę m.in. na temat zasad zdrowego żywienia, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zapoznają się z profesjonalnym przygotowaniem różnorodnych potraw mięsnych, zup, sosów, ciast, deserów, napojów itd. Zajęcia kończą się Egzaminem kwalifikacji zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem. Szczegóły znajdują się w pliku: Program kursu "Kucharz małej gastronomii" 5 edycja.

Dodatkowo osoby posiadające doświadczenie w zawodzie kucharza, kucharza małej gastronomii i zawodów pokrewnych, przystąpią do egzaminów na tytuł zawodowy i/lub mistrzowski w zawodzie kucharz małej gastronomii.

HARMONOGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują łącznie 80 godz. szkoleniowych i odbędą się w dniach:
- 18 - 20 listopada 2011r. (w Koszalinie)
- 25 - 27 listopada 2011r. (w Koszalinie)
- 02 - 04 grudnia 2011r. (w Koszalinie)
- 09 - 11 grudnia 2011r. (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku
szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
16:30 - 20:00 piątek; 9:00 - 16:00 sobota; 9:00-16:00 niedziela.

TERMIN REKRUTACJI:
17 października - 15 listopada 2011 roku

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15 osób

KOSZTY:
Udział w kursie "Kucharz małej gastronomii" jest bezpłatny, gdyż kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
- jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę umowy cywilno-prawnej,
- nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
- z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
- poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
- kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: "Za zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem właściciela;
oraz dodatkowo w przypadku osób zgłaszających się na kurs "Kucharz małej gastronomii" chcących przystąpić do egzaminów zawodowych i/lub mistrzowskich:
- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, tytuły zawodowe, dyplomy, wraz z oryginałami do wglądu,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe np. świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, wypisy z Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie w latach ubiegłych działalności związanej z gastronomią, wraz z oryginałami do wglądu.
Dokładne wymagania można pobrać w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Szczegółowy Regulamin i wszystkie formularze dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ:
Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)
do dnia 15 listopada 2011 roku (wtorek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5Wyniki rekrutacji na kurs "Kucharz małej gastronomii" - 4 edycja

Dodano: 04.10.2011

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na kurs "Kucharz małej gastronomii" - 4 edycja.

Zajęcia kursu rozpoczynamy w piątek 7 października br. o godz. 16.30 w Koszalinie
w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Andersa 30 w sali nr 11.
Do poobrania: Program kursu .pdf

Wyniki rekrutacji "Kucharz małej gastronomii" - 4 edycja:

Lista osób zakwalifikowanych na kurs:   KMG4/6   KMG4/7   KMG4/8   KMG4/4   KMG4/5   KMG4/9   KMG4/10   KMG4/11   KMG4/14   KMG4/15   KMG4/16   KMG4/17   KMG4/18   KMG4/1   KMG4/2   KMG4/3  

w tym:

Osoby zakwalifikowane na dodatkowy egzamin na tytuł zawodowy:
KMG4/6   KMG4/7   KMG4/8  

Osoby zakwalifikowane na dodatkowy egzamin na tytuł mistrzowski:
KMG4/6  

Lista rezerwowa: KMG4/12  

Osoby niezakwalifikowane: KMG4/13   KMG4/19   KMG4/20   KMG4/21   KMG4/22   KMG4/23   KMG4/24  Rekrutacja na kurs "Kucharz małej gastronomii"" - IV edycja"

Dodano: 12.09.2011

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otwieramy rekrutację na 4 edycję kursu "Kucharz Małej Gastronomii"!

INFORMACJA O KURSIE:
W czasie kursu "Kucharz małej gastronomii" odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne w specjalnie dostosowanych salach szkoleniowych (1-3 weekendy) oraz atrakcyjny wyjazd do ośrodka poza Koszalinem (4. weekend). Uczestnicy zyskają wiedzę m.in. na temat zasad zdrowego żywienia, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zapoznają się z profesjonalnym przygotowaniem różnorodnych potraw mięsnych, zup, sosów, ciast, deserów, napojów itd. Zajęcia kończą się Egzaminem kwalifikacji zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem. Szczegóły znajdują się w pliku: Program kursu "Kucharz małej gastronomii" 4 edycja.

Dodatkowo osoby posiadające doświadczenie w zawodzie kucharza, kucharza małej gastronomii i zawodów pokrewnych, przystąpią do egzaminów na tytuł zawodowy i/lub mistrzowski w zawodzie kucharz małej gastronomii.

HARMONOGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują łącznie 80 godz. szkoleniowych i odbędą się w dniach:
- 07 - 09 października 2011r. (w Koszalinie)
- 21 - 23 października 2011r. (w Koszalinie)
- 28 - 30 października 2011r. (w Koszalinie)
- 04 - 06 listopada 2011r. (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku
szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
16:30 - 20:00 piątek; 9:00 - 16:00 sobota; 9:00-16:00 niedziela.

TERMIN REKRUTACJI:
12 wrzesnia - 3 października 2011 roku

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15 osób

KOSZTY:
Udział w kursie "Kucharz małej gastronomii" jest bezpłatny, gdyż kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
- jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę umowy cywilno-prawnej,
- nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
- z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
- poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
- kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: "Za zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem właściciela;
oraz dodatkowo w przypadku osób zgłaszających się na kurs "Kucharz małej gastronomii" chcących przystąpić do egzaminów zawodowych i/lub mistrzowskich:
- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, tytuły zawodowe, dyplomy, wraz z oryginałami do wglądu,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe np. świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, wypisy z Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie w latach ubiegłych działalności związanej z gastronomią, wraz z oryginałami do wglądu.
Dokładne wymagania można pobrać w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Szczegółowy Regulamin i wszystkie formularze dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ:
Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)
do dnia 3 października 2011 roku (poniedziałek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5Lista osób zakwalifikowanych do udziału w III edycji kursu "Kucharz małej gastronomii"

Dodano: 04.05.2011

Informujemy, że została zakończona rekrutacja uczestników III edycji kursu "Kucharz małej gastronomii".
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej do udziału w kursie zostały zakwalifikowane osoby posiadające następujące numery zgłoszeniowe:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lista rezerwowa:

Zgłoszenia odrzucone formalnie:

KMG3/3

KMG3/13

KMG3/18

KMG3/4

KMG3/15

KMG3/19

KMG3/6

KMG3/17

KMG3/23

KMG3/7

KMG3/20

KMG3/9

KMG3/10

KMG3/14

KMG3/16

KMG3/21

KMG3/22

KMG3/1

KMG3/2

KMG3/5

KMG3/8

KMG3/11

KMG3/12

Zajęcia rozpoczynamy w piątek 6 maja br. o godz. 16.30. w Koszalinie w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Andersa 30Rekrutacja na kurs "Kucharz małej gastronomii"" - III edycja"

Dodano: 13.04.2011

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otwieramy rekrutację na 3 edycję kursu "Kucharz Małej Gastronomii"!

INFORMACJA O KURSIE:
W czasie kursu "Kucharz małej gastronomii" odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne w specjalnie dostosowanych salach szkoleniowych (1-3 weekendy) oraz atrakcyjny wyjazd do ośrodka poza Koszalinem (4. weekend). Uczestnicy zyskają wiedzę m.in. na temat zasad zdrowego żywienia, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zapoznają się z profesjonalnym przygotowaniem różnorodnych potraw mięsnych, zup, sosów, ciast, deserów, napojów itd. Zajęcia kończą się Egzaminem kwalifikacji zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem. Szczegóły znajdują się w pliku: Program kursu "Kucharz małej gastronomii" 3 edycja.

Dodatkowo osoby posiadające doświadczenie w zawodzie kucharza, kucharza małej gastronomii i zawodów pokrewnych, przystąpią do egzaminów na tytuł zawodowy i/lub mistrzowski w zawodzie kucharz małej gastronomii.

HARMONOGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują łącznie 80 godz. szkoleniowych i odbędą się w dniach:
- 06 - 08 maja 2011r. (w Koszalinie)
- 13 - 15 maja 2011r. (w Koszalinie)
- 20 - 22 maja 2011r. (w Koszalinie)
- 27 - 29 maja 2011r. (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku
szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
16:30 - 20:00 piątek; 9:00 - 16:00 sobota; 9:00-16:00 niedziela.

TERMIN REKRUTACJI:
13 - 29 kwietnia 2011 roku

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15 osób

KOSZTY:
Udział w kursie "Kucharz małej gastronomii" jest bezpłatny, gdyż kurs realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
- jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę umowy cywilno-prawnej,
- nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
- z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
- złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
- poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
- kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: "Za zgodność z oryginałem" oraz datą i czytelnym podpisem właściciela;
oraz dodatkowo w przypadku osób zgłaszających się na kurs "Kucharz małej gastronomii" chcących przystąpić do egzaminów zawodowych i/lub mistrzowskich:
- kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, tytuły zawodowe, dyplomy, wraz z oryginałami do wglądu,
- kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe np. świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, wypisy z Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie w latach ubiegłych działalności związanej z gastronomią, wraz z oryginałami do wglądu.
Dokładne wymagania można pobrać w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Szczegółowy Regulamin i wszystkie formularze dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania".

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ:
Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)
do dnia 29 kwietnia 2011 roku (piątek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji kursu "Kucharz małej gastronomii"

Dodano: 23.02.2011

Informujemy, że została zakończona rekrutacja do II edycję kursu "Kucharz małej gastronomii".
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej do udziału w kursie zostały zakwalifikowane osoby posiadające następujące numery zgłoszeniowe:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lista rezerwowa:

Zgłoszenia odrzucone formalnie:

KMG2/05

KMG2/10

KMG2/09

KMG2/14

KMG2/11

KMG2/12

KMG2/15

KMG2/18

KMG2/13

KMG2/16

KMG2/19

KMG2/25

KMG2/17

KMG2/20

KMG2/23

KMG2/21

KMG2/31

KMG2/24

KMG2/04

KMG2/26

KMG2/22

KMG2/27

KMG2/01

KMG2/28

KMG2/02

KMG2/29

KMG2/03

KMG2/30

KMG2/06

KMG2/32

KMG2/07

KMG2/33

KMG2/08

Zajęcia rozpoczynamy w piątek 25 lutego br. o godz. 16.30. w Koszalinie w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Andersa 30

Osoby niezakwalifikowane serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na kolejne 2 edycje kursu.Rekrutacja na kurs Kucharz Małej Gastronomii - 2 edycja

Dodano: 08.02.2011

W trakcie kursu "Kucharz małej gastronomii" odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne w specjalnie dostosowanych salach szkoleniowych (1-3 weekendy) oraz atrakcyjny wyjazd do ośrodka poza Koszalinem (4. weekend). Uczestnicy zyskają wiedzę m.in. na temat zasad zdrowego żywienia, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zapoznają się z profesjonalnym przygotowaniem różnorodnych potraw mięsnych, zup, sosów, ciast, deserów, napojów itd.
Zajęcia kończą się Egzaminem Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem.
Dodatkowo osoby posiadające doświadczenie w zawodzie kucharza, kucharza małej gastronomii i zawodów pokrewnych, przystąpią do egzaminów na tytuł zawodowy i/lub mistrzowski w zawodzie kucharz małej gastronomii.

HARMONOGRAM KURSU:

Zajęcia obejmują łącznie 80 godz. szkoleniowych i odbędą się w dniach:
   - 25 - 27 lutego 2011r. (w Koszalinie)
   - 04 - 06 marca 2011r. (w Koszalinie)
   - 11 - 13 marca 2011r. (w Koszalinie)
   - 18 - 20 marca 2011r. (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
  16:30 - 20:00 piątek;   9:00 - 16:00 sobota;   9:00-16:00 niedziela.

TERMIN REKRUTACJI:
   08 - 21 lutego 2011 roku

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15 osób

Udział w kursie "Kucharz małej gastronomii" jest bezpłatny, gdyż jest on realizowany w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.
Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
   - ukończyła 18 lat,
   - zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   - jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
   - nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
   - z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   - złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:

   - poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   - zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
   - kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela;
oraz
dodatkowo w przypadku osób zgłaszających się na kurs „Kucharz małej gastronomii” chcących przystąpić do egzaminów zawodowych i/lub mistrzowskich:
   - kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, tytuły zawodowe, dyplomy - opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela;
   - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe np. świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, wypisy z Ewidencji Działalności Gospodarczej potwierdzające prowadzenie w latach ubiegłych działalności związanej z gastronomią - opatrzone klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela. Dokładne wymagania można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)

do dnia 21 lutego 2011 roku (poniedziałek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin
tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I edycjj kursu "Kucharz małej gastronomii"

Dodano: 17.11.2010

Informujemy, że została zakończona rekrutacja na I edycję kursu "Kucharz małej gastronomii".
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej do udziału w kursie zostały zakwalifikowane osoby posiadające następujące numery zgłoszeniowe:
1. KMG1/06
2. KMG1/11
3. KMG1/22
4. KMG1/01
5. KMG1/02
6. KMG1/03
7. KMG1/04
8. KMG1/05
9. KMG1/07
10. KMG1/08
11. KMG1/09
12. KMG1/10
13. KMG1/12
14. KMG1/13
15. KMG1/17
16. KMG1/18Lista rezerwowa:
1. KMG1/19
2. KMG1/23
3. KMG1/24
4. KMG1/25
5. KMG1/26
6. KMG1/27
7. KMG1/28

Rozmiar: 97339 bajtów

Rozmiar: 97339 bajtów

Rozmiar: 97339 bajtów
Zajęcia rozpoczynamy w piątek o godz. 16.30. w Koszalinie w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Andersa 30
Do pobrania: Program kursu "Kucharz małej gastronomii: edycja I"
Osoby z listy rezerwowej serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się w 2011 roku na kolejne 3 edycje kursu.17 listopada br o godz. 12.00 zakończenie rekrutacji na I edycję kursu "Kucharz małej gastronomii"

Dodano: 16.11.2010

Nabór zgłoszeń na I edycję kursu Kucharz małej gastronomii zostanie zakończony 17 listopada br. o godz. 12.00.
Po zamknieciu rekrutacji Komisja rekrutacyjna ustali listę osób zakwalifikowanych na kurs.
Na naszej stronie internetowej oraz w biurze projektu zostanie umieszczona lista osób które się zakwalifikowały, lista rezerwowa i osób niezakwalifikowanych, poprzez podanie numeru zgłoszeniowego.
Osoby zakwalifikowane zostaną dodatkowo poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że w 2011 roku odbędą się jeszcze trzy edycje kursu Kucharz małej gastronomii. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji o projekcie: www.kadryturystyki.zkip.plRekrutacja na kurs
"Kucharz małej gastronomii"

Dodano: 04.11.2010

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do składania dokumentacji zgłoszeniowej na "Kurs kucharz małej gastronomii" realizowany w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Kurs jest bezpłatny i przeznaczony dla osób pracujących zamieszkałych na terenie woj. zachodniompomorskiego.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się w specjalnie dostosowanych salach szkoleniowych. Dodatkowo przewidziany jest atrakcyjny wyjazd do ośrodka szkoleniowego.
Uczestnicy uzyskają wiedzę m.in. na temat zasad zdrowego żywienia, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zapoznają się z profesjonalnym przygotowaniem różnorodnych potraw mięsnych, zup, sosów, ciast, deserów, napojów itd.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15 osób

Zajęcia praktyczne i teoretyczne obejmują łącznie 80 godz. i odbędą się w dniach:
19-21 listopada (w Koszalinie);
26-28 listopada (w Koszalinie);
3-5 grudnia (w Koszalinie);
10-12 grudnia (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem).

w godzinach:
16.30 - 20.00 piątek;    9.00 - 16.00 sobota;    9.00-16.00 niedziela.

Zajęcia kończą się egzaminem Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem.

Dodatkowo osoby posiadające doświadczenie w zawodzie kucharza, kucharza małej gastronomii i zawodów pokrewnych, przystąpią do egzaminów na tytuł zawodowy i/lub mistrzowski w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Więcej informacji o projekcie: www.kadryturystyki.zkip.pl

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty są do pobrania w pliku .pdf. Aby odtworzyć dokument należy mieć zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader pobierz i zainstaluj Adobe Reader >>>

Regulamin udziału w projekcie (pdf)
Formularz zgłoszeniowy na kurs "Kucharz małej gastronomii" I edycja (pdf)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (pdf)
Program kursu "Kucharz małej gastronomii: edycja I"
Wymagania dla osób przystępujących do egzaminów zawodowych i mistrzowskich (pdf)Człowiek - najlepsza inwestycja

www.efs.gov.pl

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2010