Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

Rozmiar: 36244 bajtów

KSU - informacje

KSU to sieć organizacji, niezależnych i samofinansujących się, które:
- zapewniają należyte świadczenie usług: doradczych (w tym proinnowacyjnych), szkoleniowych,informacyjnych lub finansowych mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą,
- nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP, tj. rozwój MSP, rozwój eksportu, rozwój regionalny, wykorzystanie nowych technik i technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich.

Każdy ośrodek zarejestrowany w KSU świadczy przynajmniej jedną z czterech kategorii usług, tj.:
- doradcze (ogólne i proinnowacyjne)
- szkoleniowe
- informacyjne
- finansowe (udzielanie poręczeń i udzielanie pożyczek)

Ośrodek KSU przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiebiorców świadczy usługi:
- doradcze ogólne
- informacyjne
- szkoleniowe

Zapraszamy do korzystania z usług Ośrodków KSU

Rozmiar: 15928 bajtów Krajowy System Usług dla MSP - Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie - KoszalinRozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2012