Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.::KONTAKT::.

Zrzeszenie Kupców
i Przedsiębiorców
w Koszalinie


ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin

NIP: 669-18-42-347
KRS: 0000176533

Sekretariat
tel./fax: 094 342 27 70
e-mail: zrzeszenie@zkip.pl     Siedziba Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców przy ul. Piłsudskiego 6 w Koszalinie

.::PRZYDATNE INFORMACJE::.


ZUS 2016: Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych >>>>>


Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2016