Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.::DOTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY::.


Osoba bezrobotna może ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 500% przeciętnego wynagrodzenia (osoby będące założycielami spółdzielni socjalnej do 300% przeciętnego wynagrodzenia, zaś osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni socjalnej do 200%). Środki z dotacji mogą być przeznaczone na zakup urządzeń, narzędzi oraz materiałów i towarów niezbędnych do jej rozpoczęcia. Środki te nie mogą zostać przeznaczone na opłaty publiczne, ubezpieczenie, opłaty dzierżawne, itp.

Osoby bezrobotne mogą uzyskać bezpłatne usługi informacyjne w naszym Punkcie Konsultacyjnym z zakresu:
- szczegółowych wytycznych dot. wniosku o dotację,
- wypełniania wniosku do PUP,
- tworzenia biznesplanu,
- wyboru formy prawnej działalności,
- rejestracji działalności - poszczególnych kroków w trakcie rejestracji,
- wypełniania dokumentów rejestracyjnych, w tym Wpis do EDG, ZUS i US,
- wyboru formy opodatkowania,
- rozliczeń podatkowych i rachunkowości,
- wymaganej w firmie dokumentacji,
- prawa pracy - umów zawieranych z pracownikami,
- innych przepisów i wymagań dot. prowadzenia działalności.


Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców organizuje dla osób bezrobotnych bezpłatne szkolenia pt. "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI".
Uczestnicy takiego szkolenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie honorowane przez Powiatowy Urząd Pracy jako niezbędny element wniosku o dotację.
Szkolenia organizowane są w momencie zebrania co najmniej kilkuosobowej grupy chętnych.
Nabór na szkolenie trwa w trybie ciągłym. W tym celu należy dostarczyć do Zrzeszenia formularz zgłoszeniowy.

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2011