Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.::DOTACJE w 2012 r. DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ::.


Punkt Konsultacyjny działający przy Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie udziela osobom zainteresowanym podjęciem własnej działalności gospodarczej informacji na temat możliwości uzyskania w 2012 roku dofinansowania z następujących źródeł:

- dotacje Powiatowych Urzędów Pracy, dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,

- projekty unijne poddziałania 6.2 PO KL

- działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2012