Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów

.:: OFERTA SZKOLENIOWA 2012 - 2013 ::.

BHP


- instruktaż ogólny,
- instruktaż stanowiskowy,
- szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych,
- szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
- szkolenie p.poż. (jako dodatkowy moduł do w/w szkoleń),
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykonujemy również:
- oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
- udział w dochodzeniach powypadkowych,
- protokóły powypadkowe.Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


Forma zajęć: wykłady oraz ćwiczenia
Czas trwania: 110 godzin

Tematyka kursu:
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki
2. Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
3. Metodyka
4. Praktyka metodyczna

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu które upoważnia do prowadzenia przyuczenia zawodowego pracowników młodocianych w zakładzie pracy.
Uwaga: do prowadzenia uczniów niezbędne jest posiadanie dyplomu mistrza w danym zawodzie - patrz:komisja egzaminacyjnaABC przedsiębiorczości


Szkolenie ABC przedsiębiorczości skierowane jest do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Pomysł na biznes - biznesplan
2. Procedura założenia firmy
3. Wybór formy opodatkowania
4. Dokumentacja podatkowa
5. Pozostała dokumentacja
6. Zatrudnianie pracowników
7. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej
9. Umowy w biznesie

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Kurs obsługi kas fiskalnych


Forma zajęć: teoria oraz zajęcia praktyczne
Czas trwania: 8 x 45min

Tematyka kursu:
- Opis techniczny kas fiskalnych,
- Uruchomienie i obsługa kasy,
- Format paragonu,
- Operacje raportów,
- Raport z pamięci fiskalnej,
- Instrukcja programowania - raport systemu,
- Zajęcia praktyczne na kasach fiskalnych (różne modele).

Zajęcia prowadzą specjaliści posiadajcy najnowszą wiedzę z zakresu pracy na kasach oraz obsługi i serwisowania.
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz ze szczegółowym wykazem nabytych umiejętności.Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej


Forma zajęć : teoria oraz zajęcia praktyczne.
Czas trwania: 10 x 45 min.

Tematyka kursu:
1. ocena stanu poszkodowanego
2. wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomu
3. udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w róznych stanach zagrożenia życia
4. organizowanie i kierowanie akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia
5. ewakuacja osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
6. powiadamianie służb zawodowego ratownictwa medycznego

Zajęcia prowadzą instruktorzy uprawnieni do podejmowania medycznych czynności ratunkowych, którzy posiadają specjalizację ratownictwa medycznego lub medycyny ratunkowej oraz doświadczenie zdobyte podczas pracy w pogotowiu ratunkowym.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy sygnowany przez Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego.

      Rozmiar: 6898 bajtówKurs kelnerskiForma zajęć: teoria oraz zajęcia praktyczne
Czas trwania: 4 dni - 36 godz.

Tematyka kursu:
1. Organizacja pracy na stanowisku kelner
2. Przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi konsumanta, klienta
3. Kultura osobista i etyka zawodowa kelnerów, ubiór
4. Sposoby obsługi konsumentów - podejście psychologiczne
5. Efektywna sprzedaż poprzez skuteczną prezentację oferty "Karty Menu"
6. Organizacja i technika obsługi konsumenta
7. Systemy rozliczeń kelnerskich (urządzenia do bonowania i rozliczania
8. Rodzaje przyjęć okolicznościowych - bankietów
9. Przygotowanie stołów i obsługa uczestników na przyjęciach okolicznościowych
10. Stosowanie protokołu w przypadku gości VIP
11. Obsługa gastronomiczna konferencji, kongresów, wycieczek zagranicznych
12. Serwowanie win; podział win; zasady podawania; sposoby degustacji; zasady doboru win do potraw; karty win i wódek.

Zajęcia prowadzą trenerzy posiadajcy najnowszą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe.Kurs barmański


Forma zajęć: teoria oraz zajęcia praktyczne
Czas trwania: 4 dni - 36 godz.

Tematyka kursu:
1. Podstawy zarządzania barem
2. Miksologia - wiedza praktyczna o napojach
3. Charakterystyka napojów mieszanych
4. Organizacja i technika pracy w cocktail barze
5. Technika mieszania napojów zimnych
6. Technika mieszania napojów gorących
7. Kultura spozywania napojów alkoholowych
8. Obsługa komputerowych systemów barowych i kas fiskalnych
9. Techniki i psychologia sprzedaży


Zajęcia prowadzą trenerzy posiadajcy najnowszą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe.Kurs kelner-barman


Forma zajęć: teoria oraz zajęcia praktyczne
Czas trwania: 4 dni - 36 godz.

Tematyka kursu:
1. Organizacja pracy na stanowisku kelner
2. Przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi konsumanta, klienta
3. Kultura osobista i etyka zawodowa kelnerów, ubiór
4. Relacje, kelner-kucharz - rola i zadania osób pracujących na tych stanowiskach w zakresie aktywnej sprzedaży oferty "Karty Menu"
5. Organizacja i technika obsługi konsumenta
6. Systemy rozliczeń kelnerskich (urządzenia do bonowania i rozliczania
7. Rodzaje przyjęć okolicznościowych - bankietów
8. Przygotowanie stołów i obsługa uczestników na przyjęciach okolicznościowych
9. Podstawy zarządzania barem
10. Miksologia - wiedza praktyczna o napojach
11. Charakterystyka napojów mieszanych
12. Organizacja i technika pracy w cocktail barze
13. Technika mieszania napojów zimnychh
14. Technika mieszania napojów gorących
15. Kultura spozywania napojów alkoholowych


Zajęcia prowadzą trenerzy posiadajcy najnowszą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe.HACCP: Zasady, wdrażanie i dokumentowanie systemu HACCP - handel lub gastronomia


Forma zajęć: teoria oraz ćwiczenia
Czas trwania: 10 x 45min

Tematyka szkolenia:
1. Ogólne wymagania odnośnie zapewnienia wymaganego stanu sanitarno technicznego w handlu artykułami spożywczymi
2. Zasady i wdrażanie dobrej praktyka higieniczna i dobrej praktyki produkcyjnej
3. Organizacja kontroli wewnętrznej
4. Analiza zagrożeń i punktów krytycznych kontroli:
- terminy i definicje stosowane w systemie HACCP,
- zasady systemu,
- podstawowe etapy wdrażania systemu,
- kontrola i prowadzenie dokumentacji.
5. Warsztaty - praktyczne wdrażanie i dokumentowanie programu HACCP zgodnie z wymogami

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz ze szczegółowym wykazem nabytych umiejętności.
Zajęcia prowadzą trenerzy posiadajcy specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie we wdrażaniu systemu..:: SALA SZKOLENIOWA ::.

Ilość miejsc:
do 30 os.

Wyposażenie:
- rzutnik multimedialny,
- ekran multimedialny,
- rzutnik pisma,
- flipchart,
- nagłośnienie,
- wygodne krzesła typu ISO.

W pobliżu:
gastronomia (50m)
restauracja (50m)
hotel ** (200m)
hotel *** (800m)

Organizujemy również catering

Ustawienie stołów i krzeseł wg życzenia: U, L, konferencyjne, szkolne.

Rozmiar: 27958 bajtów
Rozmiar: 27988 bajtów
Rozmiar: 28141 bajtów
Rozmiar: 28628 bajtów
Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2012